Φόρμα Εγγραφής Στοιχείων για Παροχή Εγγυήσεων
Για να λάβετε εγγύηση προϊόντος παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία προϊόντος / Αγοράς

Διεύθυνση

Διαβάστε τους όρους της εγγύησης.
*Προσοχή : κρατήστε την απόδειξη. Χωρίς την απόδειξη δεν θα γίνει καμία εγγύηση δεκτή.

Πίνακας περιόδους εγγύησης μεταξύ των προϊόντων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ & ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 1 48 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΣΕΙΡΑ “L” 12 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ & ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 2 24 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
1HL-04IR, HL-03R, TM-04R, TM-03R, LT-70A3, AT-402, LT-6CB, HL-01
2
PR-60C2, AT-10A, ALX-911, AT-802AA, PS-46D, LT-1813D, WT-501, TM-02R, TM-01R, LR-70A1

 

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγυηση εφόρου ζωής: Μετά την λήξη των αντίστοιχων περιόδων εγγύησης τους, όλοι οι φακοί AlpinPro θα λαμβάνουν υποστήριξη μέσω της περιορισμένης εγγύησης εφόρου ζωής. Ο τύπος αυτής της εγγύησης καλύπτει το κόστος εργασίας και συντήρησης με την εξαίρεση των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που θα χρειαστούν καθώς και οποιονδήποτε μεταφορικών.
Παρέχουμε εγγύηση για τα προϊόντα μας για διάστημα έως και 4 χρόνια. Μέσα στην περίοδο της εγγύησης θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε έναν φακό AlpinPro που έχει πάψει να λειτουργεί κανονικά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα  για να δείτε τις περιόδους εγγύησης μεταξύ των προϊόντων.